Latvijas Endometriozes biedrība

Latvijas Endometriozes Biedrība (turpmāk tekstā Biedrība) ir pacienšu veidota nevalstiska organizācija ar mērķi atbalstīt, informēt un izglītot endometriozes pacientes un viņu tuviniekus, kā arī veicināt visas sabiedrības izpratni par šo slimību. Risināt ar endometriozi saistītus jautājumus dažādās jomās: medicīnas, sociālajā, ekonomiskajā, izglītības, juridiskajā un citās.

Biedrības nosaukuma saisinājums ir LEnB un Biedrības nosaukuma tulkojums angļu valodā ir Endometriosis Association of Latvia.

Latvijas Endometriozes biedrība - informēt, izglītot, atbalstīt!
ATBALSTĪT

Sniegt emocionālu un informatīvu atbalstu endometriozes pacientēm, rīkojot atbalsta grupas, sarunas forumos (Facebook slēgtā grupa - Endometrioze Latvija), dalīšanos savā pieredzē un zināšanās.

Mēs zinām, cik tas ir svarīgi, ja kāds Tevi saprot līdz sirds dziļumiem – par to, kāda ir dzīve ar endometriozi, ar kādām grūtībām ir jāsaskaras, lai pārvarētu sāpes, bailes un apjukumu. Tāpec esam apvienojušās, lai viena otrai sniegtu atbalstošu un palīdzīgu roku, smaidu un sajūtu, ka neesi viena šajā ceļā.

INFORMĒT

Veidot un apkopot ticamu un pieejamu informāciju endometriozes pacientēm, viņu tuviniekiem, sievietēm un sabiedrībai kopumā par endometriozi, tās simptomiem, cēloņiem, diagnosticēšanu un ārstēšanu. Izgatavot izgītojošas infografikas, aprakstus un publikācijas par endometriozi, dalīties ar ziņām par pētījumiem un ārstēšanas metodēm, publicēt ārstu un endometriozes speciālistu rekomendācijas un viedokļus.

Lielākā daļa no mums ir saskārušās ar situāciju, kad, izdzirdot diagnozi endometrioze, mums nav ne mazākās nojausmas, kas tas ir. Labi, ja pirmās zināšanas par endometriozi mēs iegūstam ārsta kabinetā, bet ne vienmēr tas tā notiek, tāpēc lielākoties informāciju meklējam un atrodam Google meklētājā. Lai aiztaupītu meitenēm un sievietēm (arī viņu tuviniekiem, draugiem, radiem, kolēģiem) šausmu stāstus, mītus un nepatiesu endometriozes atspoguļošanu, nonācām pie mājaslapas www.endometrioze.lv izveides, kurā ievietotā informācija ir izstrādāta ar endometriozes speciālistu/ārstu līdzdalību.

IZGLĪTOT

Informācijas pieejamība un kvalitāte par endometriozi veicina sabiedrības un arī pašu endometriozes slimnieču zināšanu uzlabošanos. Biedrība pati un sadarbībā ar citām pacientu biedrībām, ārstu biedrībām un organizācijām rīko informatīvus seminārus, lekcijas un pasākumus ar mērķi izglītot sabiedrību par ar endometriozi saistītiem jautājumiem.

Sadarbojoties ar ārvalstu endometriozes biedrībām, Latvijas organizācijām un izglītības iestādēm, izstrādāt informatīvu lekciju kursu vecāko klašu skolniekiem, par to, kas ir endometrioze, kādi ir tās simptomi un izpausmes, veicinot jauniešu izpratni, atbalstu un rūpes, nonākot saskarsmē ar endometriozes slimnieci. Šāda programma veicinās vienaudžu, kā arī skolotāju un skolu personāla attieksmes un iejūtības uzlabošanos nākotnē.

Aicinām meitenes un sievietes būt atbidīgām par savu veselību, izmantot valsts piedāvātās bezmaksas pārbaudes un skrīningus, regulāri apmeklēt ginekologu, jautāt un stāstīt par savu pašsajūtu ārstam, sekot līdzi savam un savu tuvinieku veselības stāvoklim. Tāpat arī aicinām tuviniekus, vīrus, draugus, tēvus, brāļus un visu sabiedrību kopumā būt zinošiem, iejūtīgiem, atsaucīgiem, un atbalstīt sievietes rūpēs par savu veselību.

SADARBOTIES

Sadarbība ar endometriozes speciālistiem/ārstiem un ārstu biedrībām, lai nodrošinātu kvalitatīvu, abām pusēm saprotamu un pieņemamu endometriozes jautājumu paušanu sabiedrībai. Tāpat arī veicināt cieņpilnu un kvalitatīvu ārstu un pacienšu savstarpējo komunikāciju. No pacienšu puses mēs vēlamies saņemt saprotamu un uzticamu ārsta skaidrojumu par savu saslimšanu, tās izpausmēm un ārstēšanas plānu, tāpat arī ārsti gaida no mums atbildīgu attieksmi pret savu veselību un ārsta dotajiem norādījumiem.

Sadarbība ar Veselības ministriju un citām iesaistītajām valsts  institūcijām, lai nodrošinātu endometriozes pacientēm valsts atbalstu - apmaksātus medikamentus, savlaicīgi pieejamu un kvalitatīvu medicīnas aprūpi (diagnostika, ārstēšana), mūsdienīgas un efektīvas ārstēšanas metodes, kas atvieglotu un uzlabotu endometriozes pacienšu dzīves kvalitāti.

Sadarbība ar citu valstu endometriozes biedrībām un organizācijām, lai dalītos pieredzē un zināšanās par endometriozi, par sadarbību ar valsts institūcijām, par jaunākajiem pētījumiem un ārstēšanas metodēm, kā arī veidot kopīgus pasākumus un informatīvās kampaņas.

Ievērot!
Biedrības veidotajā majaslapā www.endometrioze.lv iekļautajiem materiāliem, rakstiem un viedokļiem ir informatīvs saturs, tie nevar aizstāt ārsta nozīmētu endometriozes ārstēšanas plānu.
Esiet atbildīgas par savu veselību!